Kontakt

ID Poznań jest oficjalnym serwisem rozwijanym przez

Urząd Miasta Poznań

plac Kolegiacki 17

61-841 Poznań

Telefon kontaktowy: 61 646-33-44

E-mail: id@um.poznan.pl

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi serwisu jest do pobrania pod adresem /Instrukcja.pdf . W razie wątpliwości przydatne mogą się okazać poniższe odpowiedzi na pytania.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty można złożyć elektronicznie by uzyskać status podatnika?

Status podatnika można uzyskać drogą elektroniczną na stronie /profil/potwierdzenie . W tym celu należy przygotować plik PDF lub skan/ zdjęcie pierwszej strony dokumentu PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-40A/11A lub ZAP-3 za bieżący lub ubiegły rok. Plik przed wysłaniem jest wyświetlany na stronie. Należy zwrócić uwagę na zaznaczenie jaki rodzaj dokumentu jest przekazywany.

Jak poprawnie wykonać skan lub zdjęcie PIT do poświadczenia podatku?

Preferowane jest użycie wersji elektronicznej PIT w postaci PDF lub zapisanej w postaci pliku graficznego PNG jego pierwszej strony. Jeśli nie ma takiej możliwości to można wykonać skan pierwszej strony za pomocą skanera komputerowego lub urządzenia wielofunkcyjnego ze skanerem. Tu należy zwrócić uwagę na pionową orientację wynikowego skanu i na uwidocznienie na skanie całej strony. W ostateczności można wykonać zdjęcie pierwszej strony PIT. Tu także należy zwrócić uwagę by była widoczna cała strona, możliwie równomiernie oświetlona. W tle zdjęcia dokumentu proszę unikać kontrastowych szczegółów, w szczególności tekstu / rysunków.

Co to jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru Dokumentu (UPO) i gdzie można znaleźć można znaleźć identyfikator dokumentu?

Urzędowe poświadczenie odbioru jest nazwą zbiorczą dokumentów generowanych przy odbieraniu dokumentacji elektronicznej przez organy administracji publicznej. W szczególności jest do poświadczenie dostarczenia zeznania podatkowego do administracji skarbowej. Każde posiada identyfikator dokumentu oznaczony na poniższej ilustracji

Identyfikator ten należy wprowadzić podczas poświadczania opłacania podatku

Wygasł link aktywacyjny mojego konta ID. Co mam zrobić?

Aby ponowić wysyłkę e-maila z linkiem aktywującym konto, należy podjąć próbę logowania do aplikacji. Jeśli e-mail nie dochodzi, proszę zgodnie z pouczeniem z ekranu skorzystać z linku "Kliknij tutaj", co wywoła ponowną wysyłkę wiadomości. Jeśli e-mail nie dotarł, proszę o sprawdzenie folderu ze SPAMem, bo może wiadomość od ID Poznań tam są zapisywane.

Ładuję do systemu PIT-36L, ale system nie nadaje mi statusu. Dlaczego?

Ten typ dokumentu obsługiwany jest tylko przez pracowników Punktów Obsługi Klienta. Aktualną listę POK można znaleźć pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-miedzynarodowej,3/ok-poznan-osobista-karta-poznanska,1121/"

Płacę podatki w Poznaniu, ale mieszkam w Suchym Lesie (lub innej gminie na terenie Aglomeracji). Dlaczego nie mogę uzyskać statusu podatnika i korzystać z benefitów?

Fakt, że mieszka Pan / Pani w innej miejscowości, ale rozlicza podatki w poznańskim urzędzie skarbowym oznacza, że część podatku za pośrednictwem US trafia do Pana / Pani gminy. Założeniem programu było skierowanie oferty do osób nie tylko opłacających podatki, ale i zamieszkujących w Poznaniu.

System nie odczytuje mojego PIT automatycznie – otrzymuję komunikat o błędzie. Co poszło nie tak?

System potrafi automatycznie odczytywać dane mieszkańca z formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-40A/11A lub ZAP-3. Jeśli załączone zdjęcie jest nieczytelne (rozmyte, brakuje części danych, np. numeru PESEL) lub wykonane nieprawidłowo (dokument znalazł się w orientacji poziomej), to automatyczny odczyt danych będzie niemożliwy. Dokument uzupełniony odręcznie również nie przejdzie procesu automatycznego odczytu danych.

Użytkownicy systemu w trakcie potwierdzania statusu podatnika mogą napotkać komunikaty błędów. Co one oznaczają i co należy zrobić?

1. Nie rozpoznano dokumentu

Odpowiedź: Załaduj ponownie obraz PIT do systemu i wskaż właściwy typ dokumentu. Upewnij się, że twój formularz PIT jest obsługiwany automatycznie przez system. Zapoznaj się z instrukcją pod adresem: https://id.poznan.pl/Instrukcja.pdf/

2. Niewłaściwy identyfikator dokumentu (UPO)

Odpowiedź: Stwierdzono niewłaściwy identyfikator dokumentu (UPO). Sprawdź poprawność wprowadzonego numeru UPO dla dokumentu PIT, który wysłałeś do systemu.

3. Dokument wskazywany przez UPO nie został przyjęty w urzędzie skarbowym

Odpowiedź: Załaduj do systemu PIT i identyfikator dokumentu (UPO) prawidłowo przyjęty w urzędzie skarbowym

4. Przekazano PIT za niewłaściwy rok podatkowy

Odpowiedź: Należy załadować do systemu UPO i PIT za ten sam rok podatkowy. Jeśli posłużyłeś się takim zestawem dokumentów, spróbuj ponownie lub udaj się do jednego ze stacjonarnych Punktów Obsługi Klienta.

5. Przekazano identyfikator dokumentu (UPO) do formularza nie obsługiwanego przez system

Odpowiedź: Upewnij się, że twój formularz PIT jest obsługiwany automatycznie przez system.

6. Podano różne numery PESEL w danych konta i na PIT

Odpowiedź: Załaduj do systemu właściwy dokument PIT i wpisz poprawny identyfikator dokumentu (UPO), bądź popraw swój numer PESEL w danych konta.

7. Nie rozpoznano poprawnego roku podatkowego

Odpowiedź: Załaduj do systemu PIT za właściwy rok. Jeśli posłużyłeś się takim dokumentem, spróbuj ponownie lub udaj się do jednego ze stacjonarnych Punktów Obsługi Klienta.

8. Niezgodne dane osobowe pomiędzy danymi konta a PIT

Odpowiedź: Sprawdź swoje dane w systemie Id.Poznań. Najczęstszym powodem jest błąd podczas tworzenia konta, np. literówka w imieniu lub nazwisku, a także brak polskich znaków lub użycie zdrobnienia imienia. Jeśli zauważyłeś błąd, popraw go.

9. Niewłaściwe miejsce zamieszkania (inne niż Poznań)

Odpowiedź: Jeżeli miejsce zamieszkania jest inne niż Poznań, to podatki nie trafiają do Poznania. Jeżeli Twoim miejscem zamieszkania jest Poznań, możesz rozliczać podatek w Poznaniu.

10. Nieaktualne z powodu przyznania statusu podatnika

Odpowiedź: Nie musisz nic już robić - otrzymałeś status podatnika.

11. Stwierdzono nieprawidłowy numer NIP lub NIP nie należący do podatnika

Odpowiedź: Załaduj do systemu dokument PIT z Twoim numerem NIP i podaj identyfikator dokumentu (UPO). Jeśli posłużyłeś się takim dokumentem, spróbuj ponownie lub udaj się do jednego ze stacjonarnych Punktów Obsługi Klienta.

12. Załaduj do systemu nowy dokument, zgodny z rekomendowanymi parametrami. Aktualny dokument został skierowany do ręcznej weryfikacji przez urzędnika. Proces zakończy się najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.

Odpowiedź: Twój dokument trafił do ręcznej weryfikacji przez urzędnika, co może potrwać do końca następnego dnia roboczego. Poczekaj na wynik weryfikacji lub załaduj do systemu obraz dokumentu zgodny z rekomendowanymi parametrami.